Krúžkujte číslo 15 na kandidátke SaS

O mne

Narodil som sa v roku 1971. Vyštudoval som sociológiu (1997) a neskôr právo (2013). Pracoval som ako vnútropolitický komentátor denníka SME (1993-1998) a vedúci politického a tlačového oddelenia Hlavnej kancelárie Demokratickej strany (1998-2001). Od roku 2001 pôsobím v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Do roku 2011 ako jeho riaditeľ, od roku 2012 ako analytik.

V rokoch 2002 až 2010 som bol poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od roku 2009 som poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V rokoch 2010 až 2012 som bol poslancom NR SR. Bol som členom ústavnoprávneho výboru a podpredsedom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.

V roku 1991 som bol spoluzakladateľom Občiansko-demokratickej mládeže. V rokoch 1997 až 2001 som bol členom Demokratickej strany. V roku 2001 som bol jedným zo zakladajúcich členov Občianskej konzervatívnej strany. Od roku 2012 som jej predsedom.

Prečo kandidujem

Usilujem sa o zodpovednú správu vecí verejných, slušnú politiku a korektnú spoluprácu pravice. Môj postoj k verejným aktivitám najlepšie vystihuje masarykovské "Nebáť sa a nekradnúť".

Podieľal som sa na viacerých občianskych aktivitách na miestnej i celoštátnej úrovni.

Ako člen iniciatívy proti výstavbe výškovej budovy na Šancovej ulici som súdnou cestou zvrátil protizákonné rozhodnutie ministerstva kultúry o zúžení pamiatkovej zóny v Starom Meste.

Ako poslanec staromestského zastupiteľstva som presadil pravidlá zverejňovania informácií na webstránke mestskej časti a upozorňoval na prípady netransparentného nakladania s majetkom mestskej časti.

Ako poslanec župného zastupiteľstva som inicioval aktívnejší vstup župy do riešenia problému pezinskej skládky a aktívne prispel k zachovaniu možnosti slobodného výberu strednej školy žiakmi a rodičmi.

Ako poslanec Národnej rady SR som bránil snahám o zvyšovanie odvodovo-daňového zaťaženia živnostníkov a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb.

Ako člen mimovládnej organizácie som organizoval protesty proti porušovaniu ľudských práv v Číne počas návštevy čínskeho veľvyslanca.

Ako poslanec parlamentu som sa pokúsil odovzdať knihu väzneného čínskeho disidenta priamo čínskemu veľvyslancovi.

V rámci Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika sa venujem problematike samosprávy a podieľal som sa na projekte Právo na dobrú samosprávu.

 

Usilujem sa ovplyvňovať veci okolo mňa, upozorňovať na problémy a prichádzať s návrhmi riešení. Verím, že spolu s kolegami zo Staromestskej päťky dokážeme prispieť k lepšiemu fungovaniu staromestskej samosprávy a k lepšiemu životu Staromešťanov.

 

Kandidujem do staromestského aj do mestského zastupiteľstva.

Moje priority

 

Kandidujem v rámci Staromestskej päťky, ktorú spolu so mnou tvoria Soňa Párnická, Viera Satinská, Matej Vagač a Dušan Franců, kandidáti navrhnutí na koaličnú kandidátku Občianskou konzervatívnou stranou. Nespája nás však členstvo v strane (členmi sme iba dvaja z piatich), ale pohľad na správu vecí verejných, snaha o slušnú politiku a skúsenosti z občianskych aktivít. Uchádzame sa o dôveru voličov so spoločnou víziou otvorenej a transparentnej politiky podľa jasných a dodržiavaných pravidiel, realizovanej v prospech občanov a za ich aktívnej účasti.

 

 

Aktuality

Galéria